Barbora Večeřová

Mgr. Barbora Večeřová

Vy jste geniální!

Mým cílem je propojit svět klasické tzv. západní medicíny se světem medicíny energetické. Tyto dva pohledy se nevylučují, ba naopak je Ize s úspěchem kombinovat.

A co do medicíny energetické patří?

Vše, co spadá do oblasti Kvantového pole člověka. Tedy vše šamanismem počínaje a moderními přístoji měřitelnými neurovědami konče.  Samozřejmě sem patří také propojení jedince s přírodou a duchovním světem.

Mým posláním je rozšířit povědomí o komplexní práci s energií mezi širokou veřejnost. Mým cílem je informovat Vás o tom, že máte schopnosti, o kterých sami ani netušíte. Vy jste schopni změnit pomocí práce s energií naprosto vše ve svém životě zdravím a vnitřním klidem počínaje a štěstím i celkovou hojností konče. Můžete si vytvořit život, o kterém sníte. Se svým energetickým polem můžete pracovat buď pod vedením odborníka nebo sami pomocí různých meditačních  technik, a nebo se můžete jako klient tzv. nechat ošetřit.

Základem úspěchu je opravit nejprve svoje energetické pole a celkové „vyzařování“, čímž  sekundárně velmi rychle ovlivníte tělo fyzické i hmotný svět kolem sebe. Principy popisuje Kvantová fyzika a tradičně s těmito metodami pracují šamané.

Zní to neuvěřitelně, ale energetické pole kolem každého člověka, tedy i kolem Vás, je dokonalé a geniální, tedy:

Vy jste geniální!

motyl

Objevte v sobě pravé perly!

Jednoduše níže zadejte svůj e-mail a nechte se informovat o plánovaných akcích, kurzech a nových instruktážních videích: